ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG CÂY ZÙ

Chào mừng bạn đến với Cây zù!

Vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng (sau đây gọi tắt là "ĐKSD") trước khi bạn tiến hành tải, cài đặt, sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của ứng dụng Cây zù (sau đây gọi tắt là "CZ") hoặc sử dụng các dịch vụ do Công Ty Cổ Phần Keizu Việt Nam (sau đây gọi tắt là "KSVC") cung cấp để kết nối đến CZ. Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong ĐKSD này khi sử dụng CZ.

Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng CZ hoặc tháo gỡ CZ ra khỏi thiết bị di động của bạn.

Điều 1: Cập Nhật ĐKSD

ĐKSD này có thể được cập nhật thường xuyên bởi KSVC, phiên bản cập nhật sẽ được chúng tôi công bố tại website http://www.keizu.co.jp/ksvc/cayzu/dieukhoan.html. Phiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các quy định và điều kiện trong ĐKSD ban đầu. Bạn có thể truy cập vào CZ hoặc vào website phía trên để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật.

Điều 2: Giới Thiệu Về CZ

CZ là ứng dụng mạng xã hội cho cộng đồng nhiếp ảnh ở Việt Nam. Ở đây, bạn có thể chia sẻ những hình ảnh đẹp với cộng đồng nhiếp ảnh. Kết nối mọi người cùng có niềm đam mê về chụp hình và ngắm những tấm hình đẹp.

Một số tính năng chính:

Điều 3: Quyền Sở Hữu CZ

CZ được phát triển và sở hữu bởi KSVC, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến CZ (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong CZ; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của CZ) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi KSVC và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của KSVC.

Điều 4: Tài Khoản Và Studio

Để sử dụng CZ bạn phải tạo một tài khoản theo yêu cầu của chúng tôi, bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của KSVC, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ với tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.

Để đăng ký Studio bạn phải có một tài khoản CZ, Studio sẽ giúp cửa hàng của bạn tiếp cận tới mọi người nhanh chóng và uy tín hơn, bạn cam kết rằng việc sử dụng Studio phải tuân thủ các quy định của KSVC, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ với tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.

Mỗi Studio có thể có nhiều người quản lý được phân quyền theo từng cấp bậc khác nhau, mỗi người quản lý là một tài khoản CZ. Mỗi tài khoản CZ có thể tạo và quản lý nhiều Studio.

Điều 5: Quy Trình Xét Duyệt Và Kích Hoạt Studio

Tất cả Studio đăng ký mới đều cần phải trải qua quá trình xét duyệt xác thực thông tin. Trong quá trình xét duyệt, KSVC có quyền từ chối bất kỳ hoạt động đăng ký Studio nào nếu như KSVC thấy không phù hợp với nội dung và nền tảng của CZ.

Khi Studio bị từ chối duyệt sẽ được phép cập nhật thông tin cho phù hợp với CZ và sẽ được KSVC xét duyệt lại. Sau 1 tháng nếu Studio đó không yêu cầu xét duyệt lại sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Đối với những Studio có thương hiệu lớn, của nghệ sỹ, của chương trình truyền hình,... KSVC có quyền yêu cầu chứng thực thông tin kỹ càng hơn trước khi kích hoạt Studio.

Điều 6: Quy Định Về Cách Đặt Tên Và Sửa Thông Tin

Về quy định đặt tên:

Về quy định sửa thông tin:

Điều 7: Quy Định Về Hình Ảnh Đại Diện Và Ảnh Bìa

Hình ảnh đại diện (avatar) và ảnh bìa (cover) không được chứa nội dung phản động, bài xích tôn giáo, khiêu dâm, quảng cáo hay đi ngượi lại với thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam.

Không được sử dụng hình ảnh có thể gây nhầm lẫn với các Studio hoặc thương hiệu khác.

Không được sử dụng hình ảnh thương hiệu hay hình ảnh của cá nhân khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ đối tượng.

Điêu 8: Quy Định Về Nội Dung Bài Viết

Nếu vi phạm một trong những quy định dưới đây, bài viết sẽ bị xóa khỏi hệ thống mà không cần báo trước:

Nếu vi phạm nhiều lần hoặc hành vi vi phạm quá nghiêm trọng thì KSVC có quyền xóa luôn tài khoản của bạn khỏi hệ thống. Bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với nội dung mà bạn đăng tải lên nền tảng CZ.

Điêu 9: Quy Định Về Chọn Thể Loại Bài Viết

Nếu vi phạm một trong những quy định dưới đây, bạn sẽ bị hệ thống nhắc nhở hoặc bài viết có dấu hiệu lạm dụng thể loại sẽ bị xóa khỏi hệ thống mà không cần báo trước:

Nếu vi phạm nhiều lần hoặc hành vi vi phạm quá nghiêm trọng thì KSVC có quyền xóa luôn tài khoản của bạn khỏi hệ thống.

Điêu 10: Quy Định Về Gửi Tin Nhắn Và Bình Luận Trong CZ

Nếu vi phạm một trong những quy định dưới đây, tin nhắn hoặc bình luận sẽ bị xóa khỏi hệ thống mà không cần báo trước:

Nếu vi phạm nhiều lần hoặc hành vi vi phạm quá nghiêm trọng thì KSVC có quyền xóa luôn tài khoản của bạn khỏi hệ thống. Bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với nội dung mà bạn nhắn tin hoặc bình luận trong nền tảng CZ.

Điêu 11: Cách Thức Và Quy Định Trong Việc Phát Triển Người Theo Dõi Mình ("Followers")

Bạn được phép thu hút người theo dõi (followers) bằng nhiều cách khác nhau: Giới thiệu QR code offline tại cửa hàng; giới thiệu link và QR code online trên website, mạng xã hội; tổ chức event khuyến khích người dùng tham gia.

KSVC có quyền khóa, xóa bất kỳ tài khoản, Studio nào thu hút người dùng bằng những hình thức hay mục đích không phù hợp khác do KSVC quyết định.

Bạn không được phép thu hút người dùng bằng những hình ảnh phản cảm và nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật.

Bạn không được phép kêu gọi người dùng bỏ theo dõi Studio hoặc đối thủ cạnh tranh dưới bất kỳ hình thức nào.

Bạn không được phép thu hút người dùng bằng cách lừa đảo, hành vi gian lận, khuyến mãi hay quà tặng không có thật.

Điêu 12: Quy Định Về Việc Khóa, Xóa Tài Khoản CZ

Tài khoản vi phạm các quy định, luật pháp hiện hành của Việt Nam sẽ bị khóa, xóa tài khoản mà không cần báo trước.

Tài khoản vi phạm những quy định chung của KSVC khi sử dụng nền tảng CZ sẽ bị khóa tài khoản và cảnh báo về lỗi vi phạm.

Tài khoản đang trong trường hợp giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp sẽ bị khóa tạm thời cho đến khi vấn đề được giải quyết xong.

Tài khoản không hoạt động trong vòng 6 tháng sẽ bị khóa cho đến khi người dùng yêu cầu mở lại. Nếu quá 2 năm, tài khoản sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Điều 13: Các Hành Vi Vi Phạm Khác

Bạn có quyền sử dụng CZ và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của KSVC.

Điều 14: Xử Lý Vi Phạm

Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong ĐKSD này, KSVC có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của bạn và/hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, KSVC và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.

Điều 15: Quyền Truy Cập và Thu Thập Thông Tin

Khi sử dụng CZ, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của bạn:

Cùng với quyền truy cập, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau của bạn:

Điều 16: Cam Kết Bảo Mật Thông Tin

KSVC sử dụng các phương thức truyền tin an toàn, mã hóa để truyền tải, lưu trữ các dữ liệu cá nhân và giao tiếp của bạn. Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho KSVC hoặc chúng tôi thu thập từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 17: Phí Và Các Khoản Thu

KSVC cam kết không thu bất cứ khoản phí nào từ người dùng cho các dịch vụ cơ bản mà hiện tại chúng tôi đang cung cấp.

Điều 18: Quảng Cáo Và Các Nội Dung Thương Mại Được Phân Phối Bởi CZ

Khi sử dụng CZ, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng các thông tin không định danh của bạn nhằm cung cấp các nội dung quảng cáo đúng đối tượng.

Liên Lạc Với Chúng Tôi

- Email: sdksvc@keizu.vn

- Số điện thoại: 028 6290 3301

- Địa Chỉ: Tòa nhà Lim Tower II, Lầu 12A - 62A Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN BẠN ĐÃ SỬ DỤNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI.